Правила отримання та використання Промокодів Користувачами Сервісу 549 надалі – Правила)

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор ТОВ «549.ЮА»

Барилка В.Б.

Правила отримання та використання Промокодів

Користувачами " 549 Сервісу виклику Taxi "

(надалі – Правила)

Визначення термінів

«Правила отримання та використання Промокодів Користувачами Сервісу 549», далі за текстом- Правила– маркетинговий захід, що спрямований на підвищення інтересу Користувачів до Сервісу 549 та залучення нових Користувачів.

«Користувач Сервісу 549 – будь-яка дієздатна фізична особа, якій виповнилося 18 (вісімнадцять) років, користується Сервісом 549 та яка виконала вимоги, вказані в Правилах (надалі -Користувач).

«Сервіс 549» – можливість безоплатного використання Користувачем технологічної платформи за допомогою Веб-сайту, Мобільного Додатку з метою розміщення інформації про замовлення на надання Послуг, ознайомлення з пропозиціями Партнерів 549 щодо можливого виконання замовлень на надання Послуг та пошуку таких пропозицій за заданими Користувачем критеріями, а також для організації комунікації між Компанією, Користувачем Сервісу 549, Партнером 549.

«Послуги» – послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, які надаються Користувачам Сервісу 549 Партнерами 549, що перебувають в договірних відносинах з Компанією на підставі договору про надання інформаційних послуг, що укладається шляхом акцепту Партнером Публічної оферти про надання інформаційних послуг.

«Веб-сайт» – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою: 549.com.ua.

«Мобільний Додаток» – примірник комп’ютерної програми у вигляді мобільного додатку для мобільних пристроїв iOS, Android під назвою «549UA», який надається Компанією Користувачу у тимчасове користування за функціональним призначенням кінцевим споживачем в якості інструмента для надання Сервісу 549.

«Промокод» – набір символів, при активуванні яких на Веб-сайті або у Мобільному Додатку, Користувач має можливість отримати Винагороду. Термін дії Промокоду та деталі по використанню Промокоду зазначаються у Мобільному Додатку у розділі меню – Промокоди.

«Винагорода» – знижка на Послуги замовлених за допомогою Сервісу 549. Розмір знижки та всі деталі про використання знижки зазначаються у Мобільному Додатку у розділі меню – Промокоди.

1. Порядок отримання та використання Промокодів

1.1. Для можливості отримати Промокод особа повинна бути Користувачем Сервісу 549.

1.2. Компанія має право надсилати Користувачу в Мобільний Додаток Промокоди на знижки на Послуги замовлені за допомогою Сервісу 549. Термін дії Промокоду, деталі по використанню Промокоду та розмір знижки зазначаються у Мобільному Додатку у розділі меню – Промокоди.

1.3. Для можливості отримати Винагороду (знижку), Користувач повинен виконати одну з наступних дій:– замовити Послугу за допомогою Сервісу 549, при цьому Промокод на знижку надісланий Компанією буде застосовано автоматично при здійсненні замовлення Користувачем;

– ввести комбінацію символів (Промокод) у поле «Додати промокод» при здійсненні замовлення Послуг за допомогою Сервісу 549. Детальніше на веб-сайті https://549.com.ua

2. Обмеження

2.1. Компанія не несе відповідальності, якщо Користувач не скористався можливістю використати Винагороду або відмовився від її використання, або за нездатність Користувачем скористатися нею не з вини Компанії.

2.2. Промокодом можна скористатися лише один раз. Промокоди обміну чи поверненню не підлягають, при втраті Промокод не відновлюється. Заміна Винагород, в т.ч. грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Якщо надання Послуг не відбулося з вини Користувача Сервісу 549, введений Промокод анулюється та не може бути використаний Користувачем при наступному замовленні Послуг.

2.3. Користувач діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно.

2.4. Компанія не несе відповідальності за порушення Правил та/або за ненадання Винагороди та/або неможливості використання наданої Винагороди у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на Території, інші непідвладні контролю з боку Компанії обставини.

2.5. Отримання Винагороди передбачено тільки для Користувачів, та не може розглядатися як грошове зобов’язання. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, де отримання Винагороди буде предметом угоди.

2.6. Користувач, використовуючи Промокод, тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами.

3. Інші Умови

3.1 Інформування Користувачів про Правила здійснюється шляхом розміщення Правил на Веб-сайті. Інформування про Правила , а також додаткову інформацію, що може з’явитися пізніше, може здійснюватися за допомогою розміщення, відправлення рекламних матеріалів у різні способи: анонсування Правил в мережі інтернет, соціальних мережах (в тому числі, але не виключно facebook, Instagram), Email-розсилки Користувачам Сервісу 549, повідомлення в Мобільному Додатку, Viber чи SMS-повідомлення, та за допомогою інших інтернет-медіа.

3.2. Ці Правила може бути змінено та/або доповнено Компанією в односторонньому порядку в будь-який час. Зміна та/або доповнення цих Правил можливі у випадку їх затвердження Компанією. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил. Якщо Користувач після внесення змін та/або доповнень до Правил, використовує Промокод отриманий від Компанії , він вважається таким, що прийняв такі зміни.

3.3. Обов’язки зі сплати податків і зборів, встановлені чинним законодавством України, визначаються у відповідності до чинного законодавства України з урахуванням особливостей, встановлених Правилами.

3.4. Всі питання пов’язані з обробкою персональних даних Користувачів (в тому числі, але не виключно мета, підстави, порядок обробки та процедура відкликання згоди на обробку персональних даних) регулюються окремим Положенням про конфіденційність, що розміщено на Веб-сайті та Мобільному Додатку.

3. 5. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення Правил, і/або питань, що не урегульовані цими Правилами, остаточне рішення приймається Компанією відповідно до вимог діючого законодавства України. При цьому рішення Компанії є остаточним і не підлягає оскарженню.

Замовляй онлайн - отримуй БОНУСИ
Отримуй БОНУСИ при замовленні авто із веб-сайту та мобільних додатків. ​​​​​​
​​​​​​​Запрошуй друзів - отримуй 35 додаткових бонусів ти і твої друзі.
Детальніше
Google Play і логотип Google Play є торговельними марками корпорації Google LLC. Назва компанії Apple, логотип Apple, App Store  і інші товарні знаки Apple, знаки обслуговування, графічні зображення і логотипи, які використовуються в зв'язку з Послугами, є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками компанії Apple в США та інших країнах у всьому світі.

Таксі Тернопіль. Замовлення послуг таксі 549 у Тернополі онлайн.
Таксі Тернополя. Кур'єрська доставка у Тернополі. Послуги водія ("Драйвер"). Трансфер. Транспортні послуги.549.