Договір публічної оферти
                                                про надання інформаційних послуг


 1. Загальні положення

 1.1.Даний документ, адресований будь-якій фізичній особі (далі Замовник), є офіційною пропозицією ТОВ «549.ЮА», в особі Керівника Барилка Віталія Богдановича, який діє на підставі Статуту (далі Виконавець) і містить всі істотні умови надання інформаційних послуг, спрямованих на внесення Замовлення Замовника в програмно-інформаційний комплекс і інформування Замовника про виконання Замовлення.
 1.2.Відповідно до статті 633 Цивільного Кодексу України (ЦКУ) даний документ є публічною офертою замовлення транспортного засобу за допомогою Сервісу замовлення авто «549» будь-яким із доступних способів, вказаних на офіційному інтернет-сайті https://549.com.ua/, є її акцептом, що вважається рівносильним укладення договору на викладених в ній умовах. Оферта розміщена на офіційному інтернет-сайті https://549.com.ua/
 1.3.Виконавець безоплатно надає Замовнику інформаційні послуги, спрямовані на внесення Замовлення в програмно-інформаційний комплекс і інформування Замовника про виконання Замовлення. Виконавець не є таксомоторною організацією, самостійно не надає Замовнику послуг з перевезення пасажирів і багажу, послуг з перевезення вантажів або будь-яких інших транспортних послуг, будучи оператором, що передає замовлення Перевізнику.
 1.4.Уважно ознайомтеся з текстом цієї Оферти, і, в разі якщо Ви не згодні з будь-якими її умовами, Вам пропонується відмовитися від Послуг Виконавця.
 1.5.Визначення, які використовуються з метою виконання умов цієї Оферти:
 1.5.1.Послуги - інформаційні послуги, спрямовані на прийом, обробку та передачу Замовлення Замовника Перевізнику та інформування Замовника про виконання Замовлення.
 1.5.2.Замовлення - оброблене системою замовлення на послуги, що надаються Перевізниками.
 1.5.3.Перевізник - особа, яка придбала у Виконавця за плату замовлення на перевезення пасажирів і багажу та / або перевезення вантажів і прийняло на себе за договором із Замовником обов'язок перевезти Замовника і доставити багаж, ручну поклажу в пункт призначення, а також перевезти довірений Замовником вантаж і віддати його уповноваженій на одержання особі.
 1.5.4.Замовник - особа, яка здійснює замовлення послуги перевезення за допомогою Виконавця.
 1.5.5.Сторони - разом іменовані Замовник та Виконавець.
 1.5.6.Веб-сайт Виконавця — веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://549.com.ua .

 2. Предмет оферти

 2.1.Виконавець безоплатно надає інформаційні послуги, спрямовані на передачу замовлення Замовника Перевізнику та інформування Замовника про виконання Замовлення.

 3. Порядок надання послуг

 3.1.Акцепт Замовником умов цієї Оферти здійснюється шляхом звернення до Виконавця з метою здійснення замовлення транспортного засобу будь-яким доступним способом.
 3.2.Замовник несе відповідальність за зміст і достовірність інформації, наданої при розміщенні Замовлення.
 3.3.Після розміщення Замовлення дані про Замовника реєструються в базі даних
Виконавця. Виконавець не змінює і не редагує інформацію Замовника без його згоди.
 3.4.Виконавець безоплатно розміщує замовлення Замовника в програмно-інформаційному комплексі, надаючи інформаційний доступ до програмно-інформаційного комплексу Перевізнику, який вибирає замовлення, повідомляє про свій вибір Виконавця, вказавши час прибуття за обраним замовлення. При цьому Виконавець гарантує виключно внесення
Замовлення в програмно-інформаційний комплекс. Відповідальність за здійснення перевезення несе Перевізник.
 3.5.Щодо подання транспортного засобу Виконавець інформує замовника із зазначенням марки, моделі, кольору транспортного засобу.
 3.6.Виконавець має право приймати попередні замовлення на надання транспорту. При цьому відповідальним за своєчасну подачу транспортного засобу є Перевізник, завчасно повідомлений Виконавцем про попереднє замовленні. Подача транспортного засобу при цьому Виконавцем не гарантується.
 3.7.Виконавець залишає за собою право відмовити в обслуговуванні Замовнику, що виражає незгоду з умовами цієї Оферти, без пояснення причин відмови.
 3.8.З метою здійснення внутрішнього контролю діяльності Виконавця і контролю якості виконання Замовлень, телефонні розмови між Замовником та Виконавцем записуються.
 3.9.З метою поліпшення якості послуг, що надаються, а також забезпечення оперативної взаємодії між Замовником та Перевізником, Замовник може проінформувати Виконавця про випадки порушення Перевізником прав Замовника шляхом направлення звернення з використанням електронного сервісу зворотного зв'язку або в письмовому вигляді за місцем знаходження Виконавця. В цьому випадку Виконавець повідомляє Перевізника про що надійшла від Замовника претензії, повідомляє Перевізнику контактний номер телефону Замовника, а також зміст претензії Замовника. Подальше врегулювання конфлікту здійснюється між Замовником та Перевізником без участі Виконавця. Зміст цього пункту не свідчить і не може розцінюватися як прийняття Виконавцем на себе будь-яких зобов'язань по відшкодуванню шкоди в натуральній або грошовій формі, виплати компенсацій і / або прийняття Виконавцем на себе інших обов'язків, які не передбачені цією офертою.
 3.10.При зборі та обробці персональних даних Замовника, Виконавець керується положеннями Закону України від 01.06.2010 р № 2297-VI «Про захист персональних даних», а також порядком збору та обробки персональних даних, встановленим в розділі 10 цієї Оферти.
 3.11.У разі виникнення у Замовника питань, що стосуються характеристик Послуг, йому необхідно звернутися за консультацією до фахівця Виконавця, перед розміщенням Замовлення.

 4. Обов’язки Виконавця

 4.1.Безоплатно розмістити замовлення Замовника в програмно-інформаційному комплексі та інформувати Замовника про виконання Замовлення.
 4.2.Інформувати Замовника про випадки вимушеної затримки транспортного засобу.
 4.3.Інформувати Замовника про випадки неможливості надання транспортного засобу.
 4.4.Своєчасно виявляти і запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації, що надається Замовником, і / або передачу її особам, які не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлення.

 5. Обов’язки Замовника

 5.1.Замовляти Послуги з урахуванням часу, необхідного для подачі транспортного засобу.
 5.2.Враховувати число посадочних місць і обсяг вантажного відділення в транспортному засобі, а також необхідність обладнання транспортного засобу дитячими утримуючими пристроями.
 5.3.Повідомляти номер телефону Замовника, час і адресу подачі транспортного засобу, тип транспортного засобу, маршрут поїздки, необхідні умови перевезення.
 5.4.Використовувати наданий транспортний засіб за призначенням.
 5.5.Дотримуватись чистоти і порядку на всьому протязі маршруту в транспортному засобі.

 6. Здійснення розрахунків між Замовником та Перевізником

 6.1.Виконавець надає Замовнику послуги, предмет яких визначений справжньою офертою, на безоплатній основі.
 6.2.Розрахунок за надання послуг з перевезення пасажирів і багажу, послуг з перевезення вантажів здійснюється безпосередньо між Замовником та Перевізником.
 6.3.Форма здійснення розрахунків за надання послуг з перевезення пасажирів і багажу, послуг з перевезення вантажів узгоджується безпосередньо Замовником і Перевізником без участі Виконавця.
 6.4.Виконавець не дає Замовнику і Перевізнику будь-яких вказівок щодо форми і порядку здійснення розрахунків за надані послуги з перевезення пасажирів і багажу, послуги з перевезення вантажів.
 6.5.Виконавець забезпечує технічну можливість для оплати Замовником послуг з перевезення пасажирів і багажу, послуг з перевезення вантажів в наступних формах:
 6.5.1.Безготівковим платежем з використанням банківських карт (при наявності технічної можливості).
 6.6.Замовник і Перевізник має право узгодити інші форми здійснення розрахунків за надання послуг з перевезення пасажирів і багажу, послуг з перевезення вантажів, що не передбачені цією офертою, в тому числі оплату послуг готівковими коштами та іншими способами, що не суперечать чинному законодавству.
 6.7.Перевізник має право встановити оплату за надання Замовнику наступних додаткових послуг:
 6.7.1.Очікування Замовника понад 5 хвилин з моменту повідомлення Замовника про прибуття автомобіля;
 6.7.2.Провезення великогабаритного багажу в багажнику транспортного засобу.
 6.8.Перевізник має право встановити неустойку за відмову Замовника від поїздки після прибуття автомобіля Перевізника за вказаною Замовником адресою. Розмір неустойки визначається Перевізником.
 6.9.Про встановлені Перевізником тарифах за надання додаткових послуг і неустойку Виконавець інформує Замовника. При цьому розрахунок за надання додаткових послуг, оплата неустойки здійснюється безпосередньо Перевізнику в формі, узгодженій Замовником і Перевізником.

 7. Відповідальність Сторін

 7.1.Сторони несуть відповідальність за невиконання своїх зобов'язань відповідно до законодавства України.
 7.2.Виконавець не несе відповідальність за перерви в наданні Послуг у разі збоїв програмного забезпечення або обладнання, які не належать Виконавцю.
 7.3.Виконавець не несе відповідальність за повні або часткові переривання надання Послуг, пов'язані із заміною обладнання, програмного забезпечення або проведення інших робіт, викликаних необхідністю підтримки працездатності та розвитку технічних засобів Виконавця, за умови попереднього повідомлення Замовника.
 7.4.Виконавець не несе відповідальність за прямі збитки, упущену вигоду, понесені Замовником в результаті користування Послугами.
 7.5.Виконавець не несе відповідальність за невиконання Перевізником своїх обов'язків.

 8. Порядок вирішення спорів

 8.1.Спори і розбіжності, пов'язані з виконанням цієї Оферти, Сторони будуть вирішуватися шляхом переговорів.
 8.2.У разі неможливості врегулювання суперечок шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України

 9. Особливі умови

 9.1.Погоджуючись з умовами оферти в існуючій редакції, Замовник висловлює свою згоду на отримання інформаційних повідомлень, а також рекламної інформації, (в тому числі за допомогою повідомлень через інтернет-меседжер ( "Viber", "WhatsApp", "Telegram" і подібні), що розповсюджується по мереж зв'язку в цілях і випадках, коли необхідність такої згоди передбачена Законодавством України про рекламу.
 9.2.Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати або оновлювати умови даного Договору в будь-який час. Всі зміни в даному Договорі, нова редакція Договору вступають в силу з моменту їх опублікування на Веб-сайті Виконавця.
 9.3.Дійсний Договір складений українською мовою.

 10. Персональні дані
​​​​​​​
 10.1.Здійснюючи замовлення Послуги Замовник дає Виконавцю вільно, своєю волею і в своєму інтересі   згоду на збір і обробку його персональних даних відповідно до ст. 6 Закону України від 01.06.2010 р №   2297-VI «Про захист персональних даних» з метою виконання умов цієї Оферти.
 10.2.При зборі та обробці персональних даних Замовників Виконавець не переслідує інших цілей, окрім цілей надання Замовнику послуг, предмет яких визначений справжньою офертою.
 10.3.Доступ до персональних даних Замовників мають тільки особи, які мають безпосереднє відношення до виконання Замовлень.
​​​​​​​
 11. РЕКВІЗИТИ:

 ТОВ «549.ЮА»
 ЄДРПОУ: 39169669
 Банк: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
 МФО: 300001
 Р/р : UA883052990000026003003303696
 Тернопільська обл, м. Тернопіль,
 вул. Симоненка 7
 тел: 0800504948
 Керівник - Барилка Віталій Богданович

             _______________________________________________________________________________________________
         
           ПУБЛІЧНА ОФЕРТА
           ПРО НАДАННЯ ДОСТУПУ ДО ОНЛАЙН-СЕРВІСУ
           (ПОСТАЧАННЯ ПРОГРАМНОЇ ПРОДУКЦІЇ)
 
      ФОП БАРИЛКА ВІТАЛІЙ БОГДАНОВИЧ , іменується в подальшому – «СТОРОНА 1», в особі директора  Барилка Віталія Богдановича, який діє на підставі виписки, керуючись ст. 633, 634 Цивільного кодексу України, з однієї сторони, і
будь-яка фізична або юридична особа, що іменується в подальшому – «СТОРОНА 2», яка приймає (акцептує) цю Публічну оферту про надання доступу до онлайн-сервісу (далі – Договір) з іншої сторони, разом іменовані – «СТОРОНИ», а кожен окремо – «СТОРОНА» уклали цей договір про наступне:
            ПРЕАМБУЛА
 1.  Надана в цьому документі інформація є офіційною пропозицією (публічною офертою) будь-якій особі укласти Договір про надання доступу до Онлайн-сервісу. Зазначений Договір є публічним відповідно до положень ст. 633 Цивільного кодексу України. Даний Договір також вважається договором приєднання у розумінні ч. 1 ст. 634 Цивільного кодексу України, умови якого встановлені та розміщені СТОРОНОЮ 1 на Веб-сайті та який може бути укладений лише шляхом повного та безумовного прийняття (приєднання) СТОРОНИ 2 до запропонованого Договору в цілому.
2. Договір встановлює загальні умови і порядок, відповідно до яких СТОРОНА 2 отримує доступ до Онлайн-сервісу.
3.  СТОРОНА 2 вважається такою, що прийняла умови Договору в повному обсязі, без будь-яких обмежень, застережень і винятків з моменту його акцептування. Внесення змін до цього Договору не має на увазі розірвання або відмови СТОРОНИ 2 від доступу до Онлайн-сервісу.
4.  Укладаючи Договір, СТОРОНА 2 підтверджує, що цілком і повністю ознайомлена і згодна з його умовами.
5. Сторони розуміють, що доступ до Онлайн-сервісу здійснюється шляхом завантаження комп’ютерної програми (Мобільний Додаток) та користування нею, а також шляхом внесення відповідних даних та користування програмними функціями Веб-сайту.

  1.   ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
1.1 СТОРОНА 1 – фізична особа за законодавством України –ФОП БАРИЛКА ВІТАЛІЙ БОГДАНОВИЧ, яка надає СТОРОНІ 2 доступ до Онлайн-сервісу відповідно до цього Договору.
1.2 СТОРОНА 2 – фізична або юридична особа, яка за допомогою Веб-сайту та Мобільного додатку отримує доступ до Онлайн-сервісу. СТОРОНА 2 несе всі ризики, пов’язані з отриманням доступу до Онлайн-сервісу та його використанням будь-якою третьою особою, яка не мала на те повноважень.
1.3 Онлайн-сервіс «549 Водій Taxi UA» (Онлайн-сервіс або Технологічна платформа) – технологічна платформа у вигляді взаємопов’язаної сукупності комп’ютерних програм та електронних даних у вигляді чисел, букв, символів, зображень та їх комбінацій (включаючи графічну інформацію, відеоінформацію тощо), що призначена для автоматизованого моніторингу, збору, обробки, розподілу, зберігання, представлення даних про Замовлення, які були розміщені на ній Користувачами, автоматичного розрахунку вартості Замовлення зважаючи на співвідношення пропозиції та попиту, погодних умов, маршруту і його завантаженості і т.д., та здійснює автоматичну побудову маршрутів та забезпечує обмін даними для комунікації з Користувачем, та надає Стороні 2 можливість на власний розсуд приймати чи відхиляти відповідні Замовлення, публікувати свої дані розташування, надавати оцінки Користувачам та взаємодіяти з ними, користуватися побудованими програмою маршрутами в режимі реального часу, як це передбачено доступним для використання функціоналом Онлайн-сервісу. Онлайн-сервіс є результатом комп’ютерного програмування, що належить до програмної продукції.
1.4 Користувач – будь-яка дієздатна фізична особа, якій виповнилося 18 (вісімнадцять) років або юридична особа, яка здійснила Замовлення за допомогою Мобільного Додатку «549 Taxi Сервіс» для клієнтів або веб-сайту: 549.com.ua.
 1.5 Замовлення – замовлення Користувача на надання послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, зокрема замовлення двох Користувачів на надання послуги з перевезення пасажирів автомобільним  транспортом в одному напрямку (спільна поїздка), послуги по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуги доставки, структуроване за необхідними реквізитами.
1.6  Веб-сайт-веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою:  549.com.ua. Веб-сайт є результатом комп’ютерного програмування, що належить до програмної продукції.
1.7  Мобільний Додаток – примірник комп’ютерної програми у вигляді мобільного додатку для мобільних пристроїв iOS, Android під назвою «549 Водій Taxi UA», який надається СТОРОНОЮ 1 CТОРОНІ 2 у тимчасове користування(протягом строку дії цьогоДоговору) за функціональним призначенням кінцевим споживачем в якості інструмента для отримання доступу до Онлайн-сервісу.
1.8  Публічна оферта – пропозиція СТОРОНИ 1, розміщена на Веб-сайті та адресована невизначеному колу фізичних або юридичних осіб укласти цей Договір, шляхом його Акцепту.
1.9 Акцепт – повне, безумовне і беззастережне прийняття СТОРОНОЮ-2 умов Публічної оферти. Здійсненням Акцепту Публічної оферти СТОРОНА 2 підтверджує своє ознайомлення та повну, безумовну і остаточну згоду з усіма умовами Договору, а також своє волевиявлення стосовно приєднання до Договору.

 2.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1  За цим договором СТОРОНА 1 надає СТОРОНІ 2 доступ до Онлайн-сервісу, який надається через мережу Інтернет на Веб-сайті та/або за допомогою Мобільного додатку за встановлену цим Договором плату в місті Києві.
 2.2  Доступ до Онлайн-сервісу надається СТОРОНІ 2 виключно для здійснення ним взаємодії зі СТОРОНОЮ 1 з метою обробки та виконання Замовлень та автоматичної побудови оптимальних маршрутів, як це передбачено доступним для використання функціоналом Онлайн-сервісу. При цьому Стороні 2 надається невиключне право інтелектуальної власності на використання Онлайн-сервісу (Технологічної платформи) та включених до нього об’єктів права інтелектуальної власності, а саме їх відтворення, повністю або частково, на власному комп’ютері та/або мобільному пристрої, в одному примірнику на кожному пристрої, публічне виконання та публічний показ.
2.3   СТОРОНА 2 на свій розсуд вирішує питання, приймати чи не приймати Замовлення до виконання. В разі прийняття Замовлення, СТОРОНА 2 зобов’язується сплатити СТОРОНІ 1 передбачену цим Договором плату відповідно до п. 5.3 цього Договору.
2.4   Повним і безумовним Акцептом дійсної Публічної оферти у відповідності до статті 642 Цивільного кодексу України є факт здійснення СТОРОНОЮ 2 платежу в рахунок плати за отримання доступу до Онлайн-сервісу.
2.5  Момент Акцепту дійсної Публічної оферти, що визначений п. 2.4 Договору, вважається моментом укладання Договору. Договір, укладений за допомогою акцепту публічної оферти, має юридичну чинність у відповідності зі статтею 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним договору, підписаному сторонами.
2.6   Для отримання доступу до Онлайн-сервісу, СТОРОНА 2 здійснює реєстрацію через Веб-сайт або Мобільний додаток, в результаті якої створюється унікальний обліковий запис (особистий кабінет), що забезпечує його доступ до Онлайн-сервісу.
 2.7  При реєстрації СТОРОНА 2 зобов’язана надати достовірну інформацію про себе, шляхом заповнення відповідної реєстраційної форми. У разі надання СТОРОНОЮ 2 недостовірної інформації при реєстрації або в подальшому при використанні доступу до Онлайн-сервісу, СТОРОНА 1 має право призупинити або анулювати дію облікового запису (реєстрацію) СТОРОНИ 2 без попереднього повідомлення або отримання будь-якої згоди СТОРОНИ 2.
2.8  У разі, якщо дії СТОРОНИ 2 можуть привести до порушення будь-яких норм і правил чинного законодавства, прав людини, а також можливості виникнення претензій до СТОРОНИ 1 або залучення СТОРОНА 1 до відповідальності за дії СТОРОНИ 2, СТОРОНА 1 має право негайно заблокувати дії СТОРОНИ 2, а також призупинити або анулювати дію облікового запису СТОРОНИ 2 без попереднього повідомлення або отримання будь-якої згоди з боку СТОРОНИ 2.
2.9  Під час реєстрації в Онлайн-сервісі СТОРОНА 2 зобов’язана ввести унікальний пароль. При цьому СТОРОНА 2 несе повну відповідальність за надійність наданого пароля і захист свого облікового запису.
 2.10  У разі отримання доступу третьою особою до облікового запису СТОРОНИ 2, СТОРОНА 2 зобов’язана негайно повідомити СТОРОНУ 1 для прийняття відповідних заходів за умови, що СТОРОНА 2 може підтвердити свою правомірність приналежності облікового запису.
2.11  СТОРОНА 2 самостійно забезпечує збереження інформації про свої паролі, в тому числі але не виключно кодів реєстрації та іншої конфіденційної інформації. СТОРОНА 1 не несе відповідальності за наслідки втрати СТОРОНОЮ 2 конфіденційної інформації про його особисті дані (логін, пароль, код реєстрації). Це положення поширюється як на передачу СТОРОНОЮ 2 інформації про особисті дані третім особам добровільно, так і на втрату СТОРОНОЮ 2 конфіденційної інформації про особисті дані поза його волею.
2.12  Відключення неактивного облікового запису. Для уникнення неефективного розподілу ресурсів, СТОРОНА 1 має право видалити (закрити) обліковий запис СТОРОНИ 2, якщо СТОРОНА 2 протягом 2 (двох) років поспіль не використовує обліковий запис, в тому числі, але не виключно не здійснює авторизацію в особистому кабінеті.

  3.  ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
3.1  Обов’язки СТОРОНИ 2:
– виконувати всі прийняті Замовлення;
– проводити технічне обслуговування автомобіля;
– дотримуватися правил пасажирських перевезень, які визначені законодавством України;
– оформити всі необхідні дозвільні документи, які визначені законодавством України щодо надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів легковими автомобілями;
– не передавати ні право, ні можливість доступу до Онлайн-сервісу третім особам;
– своєчасно та в повному обсязі вносити плату за отримання доступу до Онлайн-сервісу;
– надавати СТОРОНІ 1 необхідну інформацію, пов’язану з виконанням умов цього Договору;
– у випадку відмови без поважних причин від виконання прийнятого Замовлення повідомити про це СТОРОНУ 1. В іншому випадку Договір може бути розірвано СТОРОНОЮ 1 в односторонньому порядку;
– дотримуватися Умов та/або Правил співробітництва, розміщених на Веб-сайті;
– під час виконання Замовлення не використовувати мобільні додатки та навігатори, які прямо або опосередковано контролюються російськими громадянами та/або російськими компаніями, в тому числі, але не виключно: «Яндекс Карти і Навігатор», «2GIS-точні офлайн-мапи», «GPS навигатор CityGuide», «Навітел Навігатор»;
– у разі отримання у Мобільному Додатку повідомлення про необхідність повернення відправлення Користувачу (відправнику) під час виконання Замовлення на надання послуги доставки, здійснити повернення такого відправлення Користувачу;
– здійснювати обслуговування Користувачів державною мовою;
– транслювати музику в салоні після отримання згоди всіх Користувачів.
3.2 Права СТОРОНИ 2:
– отримувати доступ до Онлайн-сервісу та використовувати його відповідно до умов цього Договору;
– одержувати від СТОРОНИ 1 необхідні роз’яснення, пов’язані з виконанням своїх зобов’язань за цим Договором;
– у разі виявлення СТОРОНОЮ 2 під час виконання послуги доставки предметів, перевезення яких заборонено чинним законодавством України, відмовитися від перевезення таких предметів.
3.3  Обов’язки СТОРОНИ 1:
– надавати СТОРОНІ 2 можливість доступу до Онлайн-сервісу з електронного пристрою (мобільний телефон, планшет, комп’ютер) СТОРОНИ 2 та можливість зареєструвати особистий кабінет на Веб-сайті;
– вимагати дотримання СТОРОНОЮ 2 належного рівня обслуговування пасажирів.
3.4 Права СТОРОНИ 1:
– перевіряти додержання СТОРОНОЮ 2 умов цього Договору;
– у разі невиконання або неналежного виконання СТОРОНОЮ 2 умов цього Договору вимагати усунення порушень;
– відмовити СТОРОНІ 2 в укладенні цього Договору або розірвати його в односторонньому порядку без попередження в разі недодержання чи порушення СТОРОНОЮ 2 Умов та/або Правил співробітництва, розміщених на Веб-сайті;
– розірвати цей Договір в односторонньому порядку або тимчасово призупинити доступ до Онлайн-сервісу без попередження в разі вчинення СТОРОНОЮ 2 шахрайських та/або інших дій, що порушують законодавство України;
– застрахувати життя та здоров’я СТОРОНИ 2 під час виконання Замовлення. Страхування здійснюється СТОРОНОЮ 1 за власний рахунок, на СТОРОНУ 2 не покладається обов’язок сплачувати будь-які страхові платежі. Вибір страхової компанії та умови страхування визначаються на розсуд СТОРОНИ 1, на що СТОРОНА 2 надає свою згоду. СТОРОНА 2 має право відкликати свою згоду на страхування у будь-який момент, надіславши відповідне повідомлення на наступну електронну пошту СТОРОНИ 1: control@549.com.ua.

  4.   РОЗМІР ПЛАТИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
4.1  Розмір плати СТОРОНИ 1 за надання доступу до Онлайн-сервісу складає:
% від вартості перевезення вказаного у Замовленні.
4.2. Оплата доступу до Онлайн-сервісу здійснюється СТОРОНОЮ 2 через платіжні термінали або шляхом безготівкового розрахунку на банківський рахунок СТОРОНИ 1. СТОРОНА 2 має право здійснювати попередню плату за надання доступу до Онлайн-сервісу.
4.3. Вказана плата може бути змінена СТОРОНОЮ 1 тимчасово або на постійній основі на розсуд СТОРОНИ 1, шляхом повідомлення про це СТОРОНІ 2 у порядку, визначеному 5.3 цього Договору.
4.4. СТОРОНА 2 беззастережно погоджується, що відключення неактивного облікового запису є додатковою платною послугою. Якщо при відключені неактивного облікового запису СТОРОНИ 2, в обліковому записі СТОРОНИ 2 є залишок попередньої плати за надання доступу до Онлайн-сервісу, СТОРОНА 1 зараховує їх в якості плати за відключення неактивного облікового запису.

  5.  СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ
5.1  Цей Договір укладається на невизначений термін та може бути розірваний будь-якою зі СТОРІН в односторонньому порядку з попереднім повідомленням про це іншої СТОРОНИ за 5 (п’ять) днів до дати розірвання.
5.2  В разі, якщо протягом 1 (одного) року з моменту здійснення останньої оплати доступу до Онлайн-сервісу СТОРОНА 2 не здійснила більше жодної оплати, цей Договір вважається таким, що припинився. Вказане положення не позбавляє права СТОРОНИ 2 звернутися до СТОРОНИ 1 з метою укладення нового Договору у майбутньому.
5.3  СТОРОНА 1 має право в односторонньому порядку змінювати або оновлювати умови даного Договору в будь-який час. Всі зміни в даному Договорі, нова редакція Договору вступають в силу з моменту їх опублікування на Веб-сайті.

  6.  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1  За невиконання або неналежне виконання зобов’язань, положень або умов цього Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України, якщо інше не передбачене цим Договором.
 6.2 У разі, якщо СТОРОНА 2 порушила свої зобов’язання щодо здійснення будь-яких платежів за Договором, СТОРОНА 1 має право вимагати від СТОРОНИ 2, а остання зобов’язується протягом 10 (десяти) календарних днів з дати отримання від СТОРОНИ 1 відповідного повідомлення про сплату, сплатити на користь СТОРОНИ 1 пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від простроченої суми за кожний день прострочення.
6.3  У разі, якщо СТОРОНА 2 порушує свої зобов’язання щодо здійснення платежів за Договором, СТОРОНА 1 має право без попередження припинити доступ СТОРОНИ 2 до Онлайн-Сервісу.
6.4  Припинення доступу до Онлайн-сервісу СТОРОНОЮ 1 через причини, зазначені у п. 6.3 Договору, не звільняють СТОРОНУ 2 від виконання зобов’язань, що виникли до моменту такого припинення доступу до Онлайн-сервісу, а також сплати пені на користь СТОРОНИ 1.
6.5 У разі припинення доступу до Онлайн-сервісу відповідно до п. 6.3, 6.4 цього Договору, для поновлення надання такого доступу, СТОРОНА 2 повинна сплатити вартість доступу до Онлайн-сервісу та пеню СТОРОНІ 1 у повному обсязі. У разі небажання СТОРОНИ 2 поновити надання доступу до Онлайн-сервісу протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати припинення такого доступу, СТОРОНА 1 має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку.
 6.6  У разі скасування СТОРОНОЮ 2 прийнятих Замовлень, СТОРОНА 1 застосовує наступні заходи впливу: попередження, друге скасування – штраф у розмірі 50 грн.
 6.7  У разі здійснення СТОРОНОЮ 2 безпідставних та/або хибних натискань кнопки «POLICE», яка призначена виключно для екстрених ситуацій під час виконання Замовлень, СТОРОНА 1 застосовує наступні заходи впливу: перший виклик – попередження, другий виклик – штраф у розмірі 100,00 грн., третій виклик і більше – штраф у розмірі 100,00 грн. за кожен випадок.
6.8  Якщо СТОРОНА 2 збільшує вартість перевезення вказаного у Замовленні, СТОРОНА 1 має право стягнути зі СТОРОНИ-2 штраф у розмірі, що перевищує вартість перевезення вказаного у Замовленні.
6.9  У разі заподіяння збитків СТОРОНІ 1, внаслідок порушення СТОРОНОЮ 2 та/або залученими ними особами Умов та/або Правил співробітництва, розміщених на Веб-сайті, СТОРОНА 2 на вимогу СТОРОНИ 1 сплачує штраф до 100 000,00 гривень. Конкретний розмір штрафу визначається на розсуд СТОРОНИ 1.
6.10 Усі скарги та претензії, які виникають у будь – якому відношенні до послуг з перевезення, доставки приймаються та розглядаються за допомогою сервісної (інформаційної) підтримки СТОРОНИ 1. У випадку, якщо за результатами розгляду скарг та претензій Користувачів виявиться, що СТОРОНА 2 є винною щодо якості наданих  послуг, у цьому випадку СТОРОНА 2 несе повну відповідальність за порушення якості послуг, що виникли з її вини.
 
  7.  ФОРС-МАЖОР
7.1  Жодна зі сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків, якщо таке невиконання або неналежне виконання викликано настанням обставин форс-мажору.
7.2  До форс-мажору, зокрема, але не обмежуючись лише цим, належать: (1) пожежа, повінь, землетрус, вибух, шторм, зсув ґрунту, епідемія та інші природні явища та стихійні лиха; (2) також військові дії, страйки, збої у роботі платіжних систем, прийняття органом державної влади чи місцевого самоврядування рішення, яке зробило неможливим належне виконання цього Договору, тощо.

  8.  ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ
8.1  Всі питання пов’язані зі збором, використанням, обробкою та захистом персональних даних СТОРОНИ 2 регулюються окремим Положенням про обробку та захист персональних даних, що розміщується на Веб-сайті.

  9.  ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
9.1  Цей Договір знаходиться у вільному доступі на Веб-сайті. Договір вступає в силу для СТОРОНИ 1 з моменту його публікації на Веб-сайті, для СТОРОНИ 2 – з моменту його Акцепту.
 9.2  Договір може бути укладений з будь-якою фізичною особою, яка досягла повноліття і володіє повною дієздатністю і правоздатністю. Договір може бути укладений з будь-якою юридичною особою, створеною відповідно до законодавства України, будь-якої іншої держави або міжнародними нормами.
9.3  Місцем укладення цього Договору визнається місцезнаходження СТОРОНИ 1.
9.4  У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
9.5  Будь-які спори та розбіжності, які виникають із або у зв’язку із цим Договором або його укладанням, виконанням чи припиненням, вирішуються шляхом переговорів між СТОРОНАМИ. Якщо СТОРОНИ не можуть врегулювати спір шляхом переговорів протягом 30 (тридцяти) календарних днів після того, як одна зі Сторін письмово повідомила іншу Сторону про виникнення такого спору чи розбіжності, тоді такий спір вирішується в судовому порядку за встановленою законодавством України підвідомчістю та підсудністю.
9.6  Цей Договір не встановлює жодних інших правовідносин (у тому числі трудових відносин) між СТОРОНОЮ 1 та СТОРОНОЮ 2 та/або з будь-якими третіми особами, ніж встановлено цим Договором.
9.7  Якщо будь-яке положення чи умова цього Договору будуть визнані недійсними чи не забезпеченими позовною давністю, усі інші положення та умови залишаються дійсними та забезпеченими позовною давністю. Усі такі недійсні або не забезпечені позовною давністю положення повинні бути змінені таким чином, щоб бути дійсними, забезпеченими позовною давністю та відображати наміри сторін.
9.8  База даних, що формується у результаті надання послуг СТОРОНОЮ 1, є виключною власністю СТОРОНИ 1, і СТОРОНА 2 не має щодо неї жодних прав чи повноважень, у т.ч. щодо реєстрації бази даних відповідно до чинного законодавства України.
9.9  Цей Договір складений українською мовою, однак надається для ознайомлення англійською мовами. У разі розбіжності оригінальної версії Договору українською мовою і версії Договору на іншій мові в даному випадку застосовуються положення оригінальної версії даного Договору – українською мовою.

 10.   РЕКВІЗИТИ:

  ФОП БАРИЛКА ВІТАЛІЙ БОГДАНОВИЧ
Юр. адреса: м. Тернопіль, вул. О. Польового, 2Б/115
Поштова адреса: м. Тернопіль, вул. Симоненка  7
Іден. номер: 3044403376
п/р: UA843052990000026007023302219
 в ТФ «Приватбанк»
МФО: 338783
Є платником єдиного податку
(3 група без ПДВ)
Email: support@taxi549ternopil.ua
Тел. 0 800 50 4948Замовляй онлайн - отримуй БОНУСИ
Отримуй БОНУСИ при замовленні авто із веб-сайту та мобільних додатків. ​​​​​​
​​​​​​​Запрошуй друзів - отримуй 35 додаткових бонусів ти і твої друзі.
Детальніше
Google Play і логотип Google Play є торговельними марками корпорації Google LLC. Назва компанії Apple, логотип Apple, App Store  і інші товарні знаки Apple, знаки обслуговування, графічні зображення і логотипи, які використовуються в зв'язку з Послугами, є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками компанії Apple в США та інших країнах у всьому світі.

Таксі Тернопіль. Замовлення послуг таксі 549 у Тернополі онлайн.
Таксі Тернополя. Кур'єрська доставка у Тернополі. Послуги водія ("Драйвер"). Трансфер. Транспортні послуги.549.